CV:

Full Professor, Faculty of Pedagogy, Department of Labour Pedagogy and Andragogy, University of Rzeszow, Poland

Artykuły

Sortuj według

Innowacje kategorią współczesności 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 11-44
Data publikacji online: 21 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.001.7976

Etyczne wymiary współczesnej pracy człowieka

Labor et Educatio, 1 (2013), s. 45-59
Data publikacji online: 2017

Człowiek jako obiekt badań humanistycznej pedagogiki pracy 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 9-30
Data publikacji online: 2017

Problematyka języka pedagogiki (pracy) 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 11-30
Data publikacji online: 2017

STUDIES

The Need for Meta-Reflection on the Human Person’s Work

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 11-24
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.001.10228