Artykuły

Sortuj według

Innowacyjne przeciwdziałania marginalizacji grup mniejszościowych na rynku pracy. Uwagi na temat strategii „dwukierunkowej”

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 229-244
Data publikacji online: 24 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.014.7989

Wielokulturowa (bez)robotność”. Rzecz o izraelskim rynku pracy

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 49-63
Data publikacji online: 2017

Pomiędzy kipą a smartfonem. Kilka rzutów myślowych na temat kontrastów w izraelskiej edukacji 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 103-120
Data publikacji online: 2017

Od Redakcji

Homo et Societas, Nr 5/2020, s. 9-10
Data publikacji online: 2020

Nauka o administracji

„Polska w soczewce”. Ewolucja i modernizacja systemu opieki/pomocy społecznej w perspektywie instytucjonalnej

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 353–372
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.018.5111

Polityki publiczne

Efektywność w zmienności? O roli instytucji pomocy społecznej w dobie nowych ryzyk socjalnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 294–308
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.017.7068