Artykuły

Sortuj według

Jeszcze raz o dacie męczeństwa Symeona bar Sabba’e i prześladowaniach chrześcijan w Persji za panowania Szapura II

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (1), s. 1–24
Data publikacji online: 6 grudnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.17.001.5861

Dziecko na tronie. Panowanie Leona II, cesarza w latach 473–474

Prace Historyczne, 2009, Numer 136, s. 23-31
Data publikacji online: 2009

Sixty parks in Manhattan – the network of social life

Czasopismo Techniczne, 2012, Architektura Zeszyt 7-A (29) 2012, s. 163-185
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.026.1803

Samarytanie w Cesarstwie Rzymskim w drugiej połowie V wieku

Prace Historyczne, Numer 138, s. 25-39
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.11.002.0148