Artykuły

Sortuj według

Pedagogika osób z otępieniem jako nowy obszar geragogiki specjalnej 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 271-283
Data publikacji online: 2017

Język, mowa i komunikacja – ważną przestrzenią geragogiki specjalnej 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 397-409
Data publikacji online: 2017

STUDIES

Special Geragogics: Pedagogy of the elderly with disabilities

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 11-28
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.001.11518