Artykuły

Sortuj według

Transport in Poland during the period of accession to the European Union

Issue 3, s. 41-49
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/24512249JG.17.026.7182

Udział transportu zbiorowego w poprawie dostępności do usług w Gdyni

20 (1), s. 36-49
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.003.6732

Identyfikacja transportowego i przestrzennego komponentu dostępności komunikacyjnej w wybranych nadmorskich ośrodkach miejskich

21 (2), s. 7-16
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.007.9349

Wprowadzenie

25 (1), s. 5-6
Data publikacji online: 30 maja 2022

Time deviations in the operation of public transport providing access to selected services in the city of Szczecin

22 (1), s. 22-30
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.004.10924

Motywacje podróży a rozkład ruchu w transporcie indywidualnym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich

21 (1), s. 43-53
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.004.9184

Dostępność gmin transportem autobusowym

21 (1), s. 54-64
Data publikacji online: 30 marca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.005.9185

Accessibility to various destinations by public and private transport in Szczecin

25 (2), s. 27-41
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.010.16268