Artykuły

Sortuj według

Anomalnie wysokie miesięczne opady atmosferyczne w Polskich Karpatach i na ich przedpolu (1881–2010)

Prace Geograficzne, Zeszyt 138, s. 7-28
Data publikacji online: 10 grudnia 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.015.2697

Zmienność czasowa najwyższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Polskich Karpatach Zachodnich (1951-2005)

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 128 , s. 127-138
Data publikacji online: 22 marca 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.010.0359

Miesięczne anomalie termiczne w basenie Morza Śródziemnego (1951–2010)

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 69 – 89
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.010.10626

Uwarunkowania cyrkulacyjne temperatury powietrza w Warszawie w miesiącach o skrajnych wartościach wskaźnika NAO (1951–2015)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 69 – 87
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.004.8479