Artykuły

Sortuj według

Dociekania czułego krytyka (Adrian Gleń, Czułość. Studia i eseje o literaturze najnowszej)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 99-104
Data publikacji online: 11 czerwca 2016

O pożytkach z gniewnych ekspresji bólu. Przywrócona podmiotowość i perwersyjne pragnienie przynależności w kontekście opowiadań Thomasa Bernharda

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 81-98
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.026.11608

Recenzje

Recenzje i materiały