Artykuły

Sortuj według

Obowiązek współdziałania pracodawcy z właściwą władzą publiczną w sprawie zwolnienia grupowego jako środek społecznej ochrony miejsc pracy (zatrudnienia)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 61–75
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.005.7311

Zatrudnienie na podstawie umów terminowych w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 25 czerwca 2015 r.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 21-38
Data publikacji online: 2016

Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w świetle noweli ustawy o związkach zawodowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, s. 243–269
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.016.8826

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako środek zwiększania poziomu kompetencji zawodowych członków korpusu służby cywilnej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2, s. 231-250
Data publikacji online: 15 czerwca 2022