Artykuły

Sortuj według

Sytuacja prawna pracownika powracającego do pracy po wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem - uwagi de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 89–102
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.008.7395

Uwagi de lege lata i de lege ferenda w przedmiocie umowy o pracę na zastępstwo

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

Ewolucja urlopu rodzicielskiego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 49-62
Data publikacji online: 2016

Oczekiwania społeczne jako empiryczny wykładnik granic funkcji ochronnej prawa pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 303-316
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.021.10911

Kontrowersje dotyczące obiektywnej przyczyny leżącej po stronie pracodawcy jako podstawy uzasadniającej zawarcie nielimitowanej terminowej umowy o pracę

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 95-109
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.007.8603

Kierunki kodyfikacji prawa pracy według Profesora Tadeusza Zielińskiego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, s. 209–221
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.014.8824

Urlop wychowawczy jako okres zatrudnienia (nie)sprzyjający pracownikowi rodzicowi. Wnioski de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3, s. 191–206
Data publikacji online: 20 października 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.017.13963

Uniwersalizm prawa pracy środkiem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu nie tylko w dobie COVID-19

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 47–59
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.005.13199