Artykuły

Sortuj według

Zatrudnianie pracowników domowych w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 77–94
Data publikacji online: 14 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.006.8278

Naruszenie przez pracodawcę obowiązku ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 3, s. 197–212
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.016.7403

Naruszenie przez pracodawcę obowiązku ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

Ocena funkcjonowania regulacji prawnej dotyczącej uprawnień rodzicielskich pracowników

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 95-110
Data publikacji online: 2016

The Concept of “Worker” under the Principle of Free Movement of Workers and Its Implications for the Protection of Workers in the European Union

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 3, s. 167-174
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.016.12063

Przekształcenie stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 247-275
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.017.10681