Artykuły

Sortuj według

The Hungarian Fundamental Law (Constitution) and the Right to Social Security

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 151-173
Data publikacji online: 2016