Artykuły

Sortuj według

Prekariat i związki zawodowe w Polsce

Zeszyt 2, s. 173–181
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.014.7401

Analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach systemów premiowych pod kątem ich zgodności z zasadami wynikającymi z teorii zarządzania oraz z wymogami prawa

Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

Analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach regulacji dotyczących przyznawania świadczeń pracownikom odchodzącym z pracy pod kątem ich zgodności z zasadami wynikającymi z teorii zarządzania oraz z wymogami prawa

Vol. 23, s. 363-387
Data publikacji online: 2016

Pojęcie reprezentatywności związków zawodowych w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Zeszyt 3, s. 223–241
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.016.8825

Status prawny działacza związkowego wykonującego pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy

Zeszyt 3, s. 331-340
Data publikacji online: 20 października 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.027.16572

„Optymalizacja” kosztów zatrudnienia w administracji rządowej

Zeszyt 4, s. 293-304
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.027.12614

Uprawnienia opiekunów dzieci przyznawane przez pracodawców jako przejaw realizacji celów wynikających z dyrektywy 2019/1158

Zeszyt 4, s. 363-372
Data publikacji online: listopad 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.029.18501

Studia

Edycje organizacji politycznych, społecznych i kulturalnych w produkcji wydawniczej dziewiętnastowiecznego Kalisza

II, s. 49-54
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/27204006PMO.15.004.16911