Artykuły

Sortuj według

Walka z wiatrakami. Antyhiszpańskie powstanie w Niderlandach jako konflikt asymetryczny w perspektywie historii środowiskowej

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (4), s. 663–683
Data publikacji online: 20 października 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.034.5336

Niderlandzka kuchnia przełomu XVI i XVII stulecia według mistrza Antoniusa Magirusa

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 407–428
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.019.5216

Rozwój drukarstwa w Niderlandach w XVI wieku na przykładzie Antwerpii i rola druku podczas antyhiszpańskiego powstania

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 79-88
Data publikacji online: 30 listopada 2010