Artykuły

Sortuj według

Religion and the Drafting of the Saxonian Civil Code

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 1–16
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.001.6791