Artykuły

Sortuj według

Passivisation of Polish Object Experiencer Verbs vs. the Unaccusativity Hypothesis (Part 2)

Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 3, s. 123-144
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/23005920SPL.17.006.7199

Passivisation of Polish Object Experiencer verbs vs. the unaccusativity hypothesis (Part 1)

Studies in Polish Linguistics, Volume 12, Issue 2, s. 57-73
Data publikacji online: 12 lipca 2017
DOI 10.4467/23005920SPL.17.003.7021

Warszawa jako ośrodek polskiej nauki prawa w dobie zaborów

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 41–55
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.003.3742

Początki prawa karnego skarbowego – model pruski i jego przemiany w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do lat sześćdziesiątych XIX w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 245–262
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.018.2259