Andrzej Marian Świątkowski

Artykuły

Sortuj według

Collective Agreements in Poland

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

The Phenomenon of Digital Labour Platforms

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 217-229
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.021.12608