Artykuły

Sortuj według

Negatywna i pozytywna wolność zrzeszania się partnerów społecznych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

Wolność zrzeszania się a prawo do wolności zrzeszania się partnerów społecznych w Konstytucji RP

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

Whistleblowing: The Development of Whistleblowing Laws in the United States and Europe (de lege ferenda remarks)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2,

Zapowiedzi i sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Studenckiej Poradni Prawnej w Instytucie Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 320-321
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.018.12912