Artykuły

Sortuj według

Prawna problematyka świadczenia pracy w ramach przygotowania zawodowego w polskim Kodeksie Pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

On the Fundamental Human Rights Problems of a “Working Man” in Poland: Few Reflections

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 1-9
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.001.11717

O stosunku pracy raz jeszcze. Horyzontalne oddziaływanie praw konstytucyjnych a stosunek pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 183-193
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.013.10677

“Dispersed” Public Authority in Labour Law: Systematic Dilemmas in Law Continued

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 27–36
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.003.13197

W poszukiwaniu prawnej konstrukcji dla zakładu pracy jako wspólnoty ludzi. Koncepcja Arkadiusza Sobczyka traktowania zakładu pracy jako zakładu administracyjnego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 1, s. 25–37
Data publikacji online: 31 marca 2022