Artykuły

Sortuj według

Modyfikacja istotnych warunków umowy o pracę oraz zmiany w zakresie obowiązków stron stosunku pracy w świetle wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

Inne

Dual Vocational Education in the Context of Human Capital Management in Crafts

Zoon Politikon, 2019, 10/2019, s. 75-101
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.19.003.11348