Artykuły

Sortuj według

Prekariat - następny etap rozwoju czy raczej przejaw przemocy instytucjonalnej?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 165–172
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.013.7400

Modyfikacja istotnych warunków umowy o pracę oraz zmiany w zakresie obowiązków stron stosunku pracy w świetle wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

Charakter własności siły roboczej w gospodarce realnego socjalizmu. Dylematy doktrynalno-polityczne i praktyczne

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 73–92
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.007.13201