Artykuły

Sortuj według

Muzealnictwo, medycyna i studenci – pionierski projekt zajęć dydaktycznych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24, s. 61–68
Data publikacji online: 1 lipca 2017
DOI 10.4467/20843852.OM.16.006.7439

Muzeum Medycyny Sądowej przy katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24, s. 69–75
Data publikacji online: 1 lipca 2017
DOI 10.4467/20843852.OM.16.007.7440

Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część druga: Mokre preparaty muzealne jako źródło nowych informacji o przeszłości

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 101-107
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.009.9606

Miscellanea

Mokre preparaty muzealne – konserwacja i receptury

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 191-198
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.013.11006