CV:

dr hab., em. prof. UJ oraz UPJPII, sędzia NSA w stanie spoczynku; współautorka projektu prawa prasowego przygotowanego przez Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ Solidarność i Społeczną Radę Legislacyjną (1980/1981, 1990/1991); członek komisji rządowej ds. przygotowania ustawy o prawie prasowym i wydawniczym w latach 1994–1995

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Sortuj według

Wkład profesora Walerego Pisarka w kształtowanie polskiego systemu prawa medialnego

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 129-134
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.016.10541

Z dziejów OBP

O kulisach powstania zeszytu 11 Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (z kart współpracy OBP i MIWiOWI UJ w latach 70.)

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 45–56
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.005.6771

Z życia naukowego

Pojęcie utworu w systemach prawnych Polski i Francji

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 127-130
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.026.12097