CV:

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Artykuły i rozprawy

Sortuj według

O niektórych badaniach historyków prasy radzieckiej... Rola Zeszytów Prasoznawczych w przepływie idei wewnątrz wspólnoty socjalistycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 90–105
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.008.6774

Z historii mediów

W obliczu zmian. Agencje informacyjne w Polsce w latach 2016–2019

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 55-73
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.030.12696

Telegraf w tytułach czasopism i nazwach agencji prasowych (1821–1991). Szkic w stulecie założenia Polskiej Agencji Telegraficznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 495-512
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.030.10132