W kręgu idei

Sortuj według

Audio-soma-wizualność. Ciało w relacji z obiektem audiowizualnym

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 20–34
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.002.6931