Artykuły

Sortuj według

Hermeneutyka trydenckiej doktryny na temat mszy świętej w perspektywie katolickiego tradycjonalizmu

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 2, s. 171–188
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.013.3559

Democratisation of a Hierarchical Religion: the Roman Catholic Church in the Time of a Credibility Crisis Caused by Sexual Abuse Misconduct

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 1, s. 7-19
Data publikacji online: 20 września 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.001.0793