Artykuły

Sortuj według

Live video streaming na platformie YouTube – zarządzanie treściami o charakterze nienawistnym

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1, s. 115–126
Data publikacji online: 11 stycznia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.008.13056

Obraz weganizmu i wegetarianizmu w serwisie YouTube z perspektywy nauk o mediach

Media Biznes Kultura, 2021, Numer 1 (10) 2021, s. 143-157
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/25442554.MBK.21.009.13975

YouTube jako serwis społecznościowy – w stronę klasyfikacji witryny 

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 119–152
Data publikacji online: 20 marca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.026.11805

Sprawozdanie z III Konferencji Naukowej z cyklu „Lustro mediów” pt. „Social media – od wolności słowa do mowy nienawiści”, Gdańsk, 8 listopada 2019 r.

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 2, s. 149–152
Data publikacji online: 20 marca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.028.11807

Z życia naukowego

Recenzje

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 105-111
Data publikacji online: 2 września 2019

Varia: artykuły recenzyjne, polemiki, sprawozdania, doniesienia

Recenzja książki Magdaleny Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, ss. 219

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 269-271
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.016.7108