CV:

Dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ, Department of High School Pedagogy and the Polish Pedagogical Thought in Institute of Pedagogy at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University, ul. Batorego 12, 31-135 Kraków; e-mail: malgorzata.michel[at]uj.edu.pl.

STUDIA I ROZPRAWY. W SŁUŻBIE NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

Sortuj według

Stanisław Jedlewski’s System of Education and System of Youth Social Rehabilitation on the Grounds of Chosen Works Analysis

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 147-166
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.009.12243

Subdyscypliny pedagogoki

Zmiana myślenia o procesie resocjalizacji i osobach niedostosowanych społecznie w świetle zmian paradygmatów w polskiej myśli resocjalizacyjnej. Nurt „nowej resocjalizacji”

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 95-110
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.006.7029

Polskie koncepcje pedagogiczne

The Origin of Humanistic Resocialisation Pedagogy in the Thought of Stanislaw Jedlewski: The Case of the State Department of Education and Science in Krzeszowice

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 239–253
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.013.8652