Krzysztof Gawroński

Artykuły

Sortuj według

Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Polsce w latach 2012–2015

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38), s. 219-231
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.018.7233