Artykuły

Sortuj według

Religia – religijność – duchowość. Przemiany zjawiska i ewolucja pojęcia

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 201-218
Data publikacji online: 25 października 2010

Georg Simmel’s Concept of Religion and Religiosity

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 2, s. 109-115
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.008.0824

Cities of the future according to urban history

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 2 A (2) 2014, s. 215-234
Data publikacji online: 24 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.024.2474