Artykuły

Sortuj według

Dopuszczalność ujawniania związkom zawodowym informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika w powszechnym modelu zatrudnienia (artykuł polemiczny)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2, s. 103–117
Data publikacji online: 16 września 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.009.13399

Prawo do Kodeksu pracy czy konieczność jego posiadania

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 1–16
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.001.7307

The Statutory Model of the Powers of a Company Trade Union Organization and a Law in Action

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 11-22
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.002.11718

Umowa o pracę na czas określony w Kodeksie pracy-nowa jakość czy powolny zmierzch tożsamości?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 9-20
Data publikacji online: 2016