Artykuły

Sortuj według

Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 33–49
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.003.7309

Z problematyki utraty i odzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 293–303
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.023.14265

Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 367-388
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.024.10914