Artykuły

Sortuj według

Znaczenia nadawane urządzeniu dotykowemu przez rodziców małych dzieci w interakcji ja–dziecko–urządzenie mobilne – badanie eksploracyjne

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 2, s. 87-110
Data publikacji online: 28 września 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.012.7044