Artykuły

Sortuj według

Powojenna metafora „bogostalina” w świetle „Żurnału Moskowskoj Patriarchii”

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 1, s. 67-75
Data publikacji online: 23 lipca 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.005.2378

Kampania otwierania świętych relikwii jako element antycerkiewnej polityki władz komunistycznych

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 3, s. 227-235
Data publikacji online: 20 stycznia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.018.0971

OBRAZ I DZIEDZICTWO ŻYDÓW W KAMIENIU, LITERATURZE I PRASIE W LATACH 1851–1939

Otwieranie żydowskich domów modlitwy – rozstrzygnięcia prawno-administracyjne i pragmatyka urzędnicza w guberni piotrkowskiej (koniec XIX – początek XX wieku)

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 63–83
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.002.16296