Artykuły

Sortuj według

Powojenna metafora „bogostalina” w świetle „Żurnału Moskowskoj Patriarchii”

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 1, s. 67-75
Data publikacji online: 23 lipca 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.005.2378

Kampania otwierania świętych relikwii jako element antycerkiewnej polityki władz komunistycznych

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 3, s. 227-235
Data publikacji online: 20 stycznia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.018.0971

OBRAZ I DZIEDZICTWO ŻYDÓW W KAMIENIU, LITERATURZE I PRASIE W LATACH 1851–1939