Barbara Sorychta-Wojsczyk

Artykuły

Sortuj według

Przesłanki aktualizacji i bariery implementacji strategii w miastach na prawach powiatu w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 263-276
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.021.7236