Artykuły

Sortuj według

Działalność projektowa a strategiczne cele rozwoju miasta, na przykładzie Łucka na Ukrainie

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 277-289
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.022.7237