Artykuły

Sortuj według

Odpowiedzialność społeczna jako strategia przywództwa przedsiębiorstwa na rynku

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 391-401
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.030.7245