Artykuły

Sortuj według

Innowacyjne zasady w strategicznym planowaniu rozwoju centrów usługowych w instytucjach publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 345-358
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.027.7242