Artykuły

Sortuj według

Funkcjonalność witryn internetowych miast i gmin w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem. Analiza wybranych elementów (na podstawie samorządów z województwa świętokrzyskiego)

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 329-343
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.026.7241

Rozprawy i artykuły

Media online samorządów lokalnych – nowa struktura w systemie medialnym. Próba ujęcia in statu nascendi

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 429-448
DOI 10.4467/22996362PZ.18.026.10128