Artykuły

Sortuj według

Strategic Policy Intelligence Tools w kontekście regionalnego zarządzania rozwojem przestrzennym

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 305-316
Data publikacji online: 20 października 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.024.7239