Artykuły

Sortuj według

Prowokacja w walce z „bandami”. Wybrane przykłady niemieckich akcji prowokacyjnych z terenu dystryktu krakowskiego GG

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 691–711
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.037.6952

Studia

Razem przeciw bolszewikom. Niemieckie próby nawiązania współpracy z Armią Krajową w drugiej połowie 1944 roku na przykładzie Inspektoratu AK Miechów

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 291-317
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.016.15676