Artykuły

Sortuj według

Elita PZPR w latach 1948–1955 – mechanizmy zmian kadrowych

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 713–737
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.038.6953