Artykuły

Sortuj według

Polska i Japonia po II wojnie światowej. W 60. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 793–809
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.042.6957

Studia

Intelligence cooperation between Poland and Japan during the Second World War

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (2), s. 319-342
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.017.15677

Poland and Japan ‒ the impact of the Cold War on bilateral relations

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 619-635
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.033.12487