Artykuły

Sortuj według

Work protection of persons with disabilities

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 117–124
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.010.7397