Artykuły

Sortuj według

Obowiązki państwa w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych - kilka refleksji na tle wybranych regulacji konstytucyjnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 125–141
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.011.7398

Aktywizacja zawodowa opiekunów osób z niepełnosprawnościami jako ważne zadanie państwa – wybrane zagadnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 153–165
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.011.10275