Artykuły

Sortuj według

Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim. Wnioski de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 143–163
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.012.7399

Public Law Aspects in the Employment of University Teachers in the Light of the Act: Law on Higher Education and Science

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 281-292
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.026.12613

Autonomiczny charakter zadaniowego czasu pracy nauczyciela akademickiego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 325–335
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.025.14267