Artykuły

Sortuj według

O kształtowaniu prawa pracy i jego związkach z polityką społeczną

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 367–374
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.023.8951

Prekariat - następny etap rozwoju czy raczej przejaw przemocy instytucjonalnej?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 165–172
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.013.7400