Artykuły

Sortuj według

Changes in the Hungarian Insolvency Law in the Interwar Period

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 227-244
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.016.15719

Kronika wydarzeń naukowych

Events in the Sphere of the study of Hungarian Legal and Constitutional History in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 297–304
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.019.8783

Kronika wydarzeń naukowych

Brief Report on the Scientific Events of Legal and Constitutional History in Hungary 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 387–392
Data publikacji online: 31 października 2017

Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 459-468
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.020.10941