Artykuły

Sortuj według

System emerytalny dla urzędników Wolnego Miasta Krakowa. Część II: lata 1838–1854

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 493–519
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.021.8075

System emerytalny dla urzędników Wolnego Miasta Krakowa. Część I: lata 1815–1837

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 289–318
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.014.7559

Monopol solny w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1846). Organizacja i zakres kompetencji Straży Solnej Wolnego Miasta Krakowa

Krakowski Rocznik Archiwalny, XXIII, s. 65-99
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/12332135KRA.17.003.14657

Dozory kościelne w Krakowie w latach 1800–1853. Organizacja i zakres kompetencji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXII (2017), s. 123-149
Data publikacji online: 2017

Spory wśród mieszkańców Krakowa o służebności gruntowe miejskie (mur środkowy i prawo widoku). W świetle orzecznictwa sądów cywilnych Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2021, XXVII, s. 11-65
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12332135KRA.21.001.14680

Zadania c.k. Dyrekcji Policji w Krakowie i ich realizacja w świetle korespondencji urzędowej Namiestnictwa galicyjskiego z okresu rządów konstytucyjnych w Austrii (1867–1914)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 55-85
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.004.10602

Namiestnictwo galicyjskie (1867–1914). Organizacja i zadania    

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 137–167
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.007.8578

Recenzje i noty recenzyjne

Recenzje

Recenzja książki Krzysztofa Brońskiego Finanse publiczne w Galicji w okresie autonomii (1867–1914). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019, stron 319

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 271–275
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.019.13527