Artykuły

Sortuj według

Namiestnictwo galicyjskie (1867–1914). Organizacja i zadania    

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 137–167
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.007.8578

System emerytalny dla urzędników Wolnego Miasta Krakowa. Część I: lata 1815–1837

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 289–318
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.014.7559

System emerytalny dla urzędników Wolnego Miasta Krakowa. Część II: lata 1838–1854

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 493–519
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.021.8075

Zadania c.k. Dyrekcji Policji w Krakowie i ich realizacja w świetle korespondencji urzędowej Namiestnictwa galicyjskiego z okresu rządów konstytucyjnych w Austrii (1867–1914)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 55-85
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.004.10602