Pierre-Olivier Rigaudeau

Kronika wydarzeń naukowych

Sortuj według

Chronicle of research in legal and constitutional history in France in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 285–289
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.016.8780

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2019

, s. 389-392
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.027.12523

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 389–392
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.027.12523

Kronika wydarzeń naukowych

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 371–374
Data publikacji online: 31 października 2017

Chronicle of Research in the Field of Legal and Constitutional History in France in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 435-439
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.016.10937

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 425-427
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.035.14100